Advies

Waar hangt premie vanaf?

februari 2014

Op basis waarvan wordt de premie bepaald van een verzekering? De premie van een verzekering hangt af van vele factoren. Dit varieert per verzekering. Een element is bij alle verzekeringen gelijk, namelijk uw kenmerken. Daarnaast zijn de kenmerken van hetgeen is verzekerd, bepalend.

Hoe risicovol bent u voor een verzekeraar?

Voor uw kenmerken wordt gekeken naar uw leeftijd, waar u woont en voor u specifieke relevante variabelen. De verzekeraar wilt zo goed mogelijk inschatten wie u bent, en welk risicoprofiel het beste bij u past. Bent u al ouder en woont u in een rustige woonplaats? Dan wordt er vaak vanuit gegaan dat u minder risico's loopt. Bent u daarentegen jonger en woont u in de stad? Dan zijn de risico's vaak wat hoger.

Wat wordt er verzekerd en welke risico's zijn daarbij van toepassing?

Bij een autoverzekering wordt gekeken wat de waarde en benodigde dekking is. Voor een woonverzekering, zoals een inboedelverzekering of een opstalverzekering, wordt gekeken naar de waarde van uw huis. Ook daar hangt het risico af van welke dekkingen u kiest. Hetzelfde geldt voor een reisverzekering of zorgverzekering. Verzekeraars kunnen geheel verschillend tegen risico's aankijken. Hier hebben ze ingewikkelde risico-inventarisatiemodellen voor. Het is daarom verstandig om bij verschillende verzekeraars een premie op te vragen.

premie